Η κα Κουφαλά στον ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο

Η κα Κουφαλά μιλά στον ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο για το χαλάζιο. Τι είναι, ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την δημιουργία του και πως αντιμετωπίζεται.