ΝΕΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

“Πράσινο φως’’ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για γονιδιακή θεραπεία ασθένειας που προκαλεί τύφλωση

Η άδεια κυκλοφορίας ισχύει και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το… Read More »

Cataract Surgery

Cataract surgery is an operation to remove your eye’s lens when it is cloudy. The purpose of your lens is to bend (refract) light rays that come… Read More »